Przed pandemią COVID-19 branża spożywcza borykała się z wieloma wyzwaniami: coraz bardziej złożonym łańcuchem dostaw, rygorystycznym prawodawstwem i rosnącymi standardami zgodności i audytów, wstrząsami politycznymi i środowiskowymi w niektórych częściach świata (Brexit, zmiany klimatyczne), rosnącą liczbą...